2022’s Beste cocktailbars

2022’s Beste cocktailbars

Het is weer zover: de lijst met beste bars is er weer! Wat de beste bar voor jou is, dat is natuurlijk persoonlijk. Maar aan de hand van de ranglijst van 50 Best Bars kunnen we nagaan waar je (op papier*) naartoe moet voor de beste cocktails. Makkelijk toch? Naar Paradiso, want die bar staat bovenaan de ranglijst van de beste bars ter wereld. Maar we kunnen verder kijken dan dat. In welke steden vinden we gemiddeld de beste bars? Welke landen zijn aan een opmars bezig? Welk type bar scoort goed?

Ik ging aan de slag met de resultaten van het jaarlijkse onderzoek. Op de jaarlijkse award show maken ze enkel de top 50 bekend, maar wie surft naar de 50 Best-website krijgt inkijk in de top 100. Om een correcter beeld te krijgen kende ik een score toe aan elke bar in de lijst. De nummer 1 in de ranglijst, Paradiso, kreeg van mij 100 punten. Zo telde ik af tot de nummer 100 in de lijst, die 1 punt kreeg.

Ik deelde de lijst in regio’s, landen en steden in. Op die manier kreeg ik een mooi geografisch overzicht en kreeg ik een zicht op de trends. Van een hele brede kijk, op niveau van de wereldregio’s, over landen en steden tot een microscopische blik op niveau van de afzonderlijke (en uitzonderlijke) bars.

Tip: Wie niet graag lang leest kan in de grijze blokken de korte samenvatting lezen.

Regio’s

In de top 100-ranglijst van 2022 vinden we 35 bars uit Europa terug. Azië telt 22 noteringen en Noord- & Centraal-Amerika vervolledigt het podium met 19 plaatsen in de top 100.

Als we enkel naar het aantal noteringen kijken dan steekt Europa ver boven de andere contitenten uit. Maar wat als bijvoorbeeld 25 van de 35 Europese bars onderaan in de lijst zouden bengelen en 20 van de 22 Aziatische bars helemaal bovenaan in de lijst te vinden zouden zijn? Kunnen we dan nog steeds Europa als winnaar uitroepen? Om een fair vergelijk te doen moeten we dus ook even naar de scores kijken.

De 35 Europese bars scoren samen 1901 punten, die van Azië 1018. In dit puntentotaal gaat Noord- & Centraal-Amerika voorbij Azië met een totaalscore van 1077.

Delen we de totaalscore van elke regio door het aantal bars dat ze aanleveren, dan kunnen we de gemiddelde score zien:

Daaruit kunnen we afleiden dat de 19 Noord- & Centraal-Amerikaanse bars een hogere gemiddelde score hebben dan de 22 Aziatische bars en dat die dus gemiddeld genomen iets hoger in de lijst zullen terug te vinden zijn. Europa sluit dicht aan bij Noord- & Centraal-Amerika.

Het gemiddelde van de Noord- & Midden-Amerikaanse bars is een 45e plaats, die van de Europese een 47e en de Aziatische een 55e plaats in de top 100. Dit zit redelijk dicht op elkaar, wat duidt op een mooie spreiding. Wat wel opvalt is dat het minder dicht op elkaar zit als vorig jaar, toen Azië gemiddeld quasi hetzelfde score als Europa.

Europa kaapt 38% van het totaal te behalen punten (5050 punten) weg, Azië zo’n 20%. Noord- & Centraal-Amerika kende hier vorig jaar een grote achterstand op Europa, met slechts de helft van de punten! Dit jaar beent Noord- & Centraal-Amerika terug wat bij (21%) en steekt het zelfs Azië voorbij. Dit bevestigt dat de bars uit Noord- & Centraal-Amerika goed gescoord hebben in de lijst, zij het met minder noteringen.

Sinds 2015 wordt de uitgebreide lijst van 100 bars bekend gemaakt. Kijken we naar de cijfers van deze afgelopen 8 jaren dan zien we dat de daling van de Noord- & Midden-Amerikaanse cijfers die in 2017-2018 ingezet werd, dit jaar terug de andere richting uitgaat. De cijfers van Azië stegen de vorige jaren alleen maar stegen. Dit jaar is echter een grote stap achteruit voor Azië . Hier is echter een logische verklaring voor, namelijk strengere COVID-lockdowns in Azië in de afgelopen 18 maanden vergeleken met de restricties in andere continenten.

In de samengetelde scores zien we de Europa de meest stabiele leerling uit de klas is. Net zoals bij het aantal noteringen zien we Noord- & Centraal-Amerika terug stijgen na enkele jaren van daling. Buiten de top 3 zien we een mooie groei voor Zuid-Amerika in de laatste jaren.

Als we de grafiek transponeren en per regio groeperen dan zien we duidelijk dat ook Afrika stilaan aan de deur komt kloppen. Dat heeft 2 redenen. Enerzijds zijn er effectief betere bars gecreëerd in dat continent in de afgelopen jaren. Anderzijds is er nu ook een betere verdeling wat betreft het aantal stemmers ten opzichte van vroeger.

De tendensen op gebied van scores gelijkaardig aan die van het aantal noteringen. Vorig jaar was dat anders toen we voor Europa en Azië een kleine daling zagen en voor Noord- & Centraal-Amerika een kleine stijging. Toen bleven de scores redelijk stabiel ten opzicht van 2020. Dit jaar is het minder stabiel. We zien op de grafiek hieronder een duidelijke daling voor Azië en sterke stijging voor Noord- & Centraal-Amerika. Wederom is de verklaring hiervoor de strenge COVID-restricties uit sommige van de groten landen van het Aziatische continent. De verwachtingen zijn dat deze trends terug zullen keren.

TLDR:
Om het kort samen te vatten zien we vooral dat COVID een grote rem zet op de groei van de Aziatische markt en dat Noord- & Centraal-Amerika, waar geen lockdowns meer zijn, hiervan profiteert. Zuid-Amerika staat nog ver achter op de top 3, maar sluipt stilaan dichterbij. Europa blijft stabiel goed scoren.

Landen

Iedereen die de internationale barscene kent weet dat de UK en de USA al jaren lang de plak zwaaien in de industrie, maar dat China en Singapore een steeds grotere rol innemen.

Vorig jaar viel het VK voor het eerst sinds het ontstaan van de lijst van het podium. Dit jaar klimt het VK er echter terug op, naar een derde plek. Dit gaat ten koste van China dat terugvalt van 9 naar 4 noteringen.

Om de grafieken overzichtelijk te houden heb ik enkel de landen opgenomen die minstens 3 bars aanleveren aan de lijst. Enkel Japan neem ik ook nog mee, omdat dit land normaal ook in dit lijstje thuis hoort. Zelfs tot op heden gelden er enorm strictie COVID-restricties in Japan. Je kan er niet in of uit zonder speciaal werkvisum. Hierdoor krijgt Japan minder stemmen in de lijst dit jaar.

Dit jaar is USA de hoofdleverancier met 12 bars. Singapore staat op #2 met 10 bars en het VK op #3 met 9 bars.

Mexico plukt de vruchten van eerdere investeringen in de cocktail- en spiritsindustrie. Mexico was enkele jaren geleden gastland van zowel de Diageo World Class-competitie als Bacardi Legacy, de 2 grootste cocktailwedstrijden ter wereld. Tequila is een van de snelst groeiende spiritscategoriëen en ook dat trekt veel pers, celebs en bartenders naar Mexico.

Nemen we de scores er bij dan zien we dat het VK over Singapore wipt. Dit wil zeggen dat de 9 bars uit het VK samen meer punten scoren dan de 10 bars uit Singapore.

Ook Spanje haalt een mooie score. Een totaalscore van 378 punten met amper 4 noteringen. Als je weet dat 394 punten de maximum haalbare score is met 4 noteringen, dan weet je dat alle genoteerde Spaanse bars dit jaar hoog in de lijst terug te vinden zijn.

In mijn rapporten van 2020 en 2021 schreef ik al dat Singapore een van de belangrijkste cocktaillanden ter wereld aan het worden was. Ook dit jaar zet Singapore zich in de top 3, ondanks de strengere COVID-restricties in Azië. Van de in totaal 5050 beschikbare punten gaan er dit jaar 437 naar Singapore, zo’n 9%. De VS scoort 13% van het totale aantal punten en het VK staat op #2 met 10% van alle punten.

In onderstaande grafieken zien we hoe USA de lijst volledig domineerde in 2015, 2016 en 2017. Met het VK als het enige andere land dat een beetje kon volgen. Vanaf 2017-2018 begon het tij te keren in het voordeel van de UK.

In 2021 kreeg het VK serieuze klappen in deze lijst. Door de Brexit werd het moeilijker om te reizen naar het VK en om er zaken mee te doen. Een tweede reden was de sluiting van vele hotels, en dus ook de bijhorende hotelbars. Meeste bars zijn intussen terug open, waardoor het VK terug wat omhoog gaat.

In 2022 is het China dat klappen krijgt. Sommige Chinese steden (zoals Shanghai) gingen in de afgelopen maanden terug in volledige lockdown, waarbij alle horeca en zelfs niet alle-essentiële beroepen opnieuw werden opgeschort. In Hong Kong zijn er enerzijds ook enkele COVID-restricties geweest maar zijn het ook woelige tijden op politiek vlak. Hong Kong en Shanghai leverde vorig jaar 8 van de 9 Chinese bars in de lijst aan. Dit jaar valt China terug naar 4 bars.

TLDR:
Op het niveau van landen zien we nog meer de impact van de lockdowns én ook van politieke spanningen. Aziatische landen zonder strenge lockdowns, zonder Thailand, blijven groeien. China en Japan die wél nog strenge lockdowns hadden of zelfs nog hebben gaan sterk achteruit. Taiwan, vorige jaren een groeimarkt, staat niet meer in de lijst vanwege politieke onrust in combinatie met lockdowns. Rusland verdwijnt dan weer puur om politieke redenen uit de lijst. In Europa doen Spanje en Griekenland het heel goed. Spanje levert minder bars aan dan vorige jaren, maar ze scoren wel heel hoog. Het aandeel van het VK en USA, vroeger bijna alleen-heersers in de lijst, gaat weer wat omhoog na enkele jaren van daling. Al heeft dat ongetwijfeld ook te maken met de minder strenge restricties in 2021-2022 ten opzichte van andere bepaalde andere landen.

Steden

Vorig jaar zagen we voor het eerst een andere stad dan Londen of New York de meeste bars afleveren voor deze lijst van beste bars, namelijk stadstaat Singapore.

Ook in 2022 staat Singapore bovenaan de lijst qua aantal noteringen in de lijst. Met 10 bars in de top 100 doet Singapore zelfs nog beter dan vorig jaar (9 bars) en scoort de stadstaat opnieuw beter dan Londen en New York. Londen heeft dit jaar even veel laureaten in de lijst als vorig jaar, namelijk 8 stuks. New York wipt weer over Londen naar de 2e plaats met 9 stuks (ten opzichte van 7 stuks vorig jaar).

Om de grafieken overzichtelijk te houden neem ik opnieuw enkel de steden met jaarlijks 3 of meer bars in de lijst. Tokyo hoort normaal gezien ook bij deze club, maar telt dit jaar slechts 2 bars in de top 100 vanwege de eerder beschreven heel strenge inreisrestricties.

Kijken we even terug naar de grafiek van de landen, dan zien we dat de USA 12 bars aanleverde en de UK 9 stuks. Met de grafiek van de steden er naast kunnen we afleiden dat er in de UK een quasi volledige geografische centralisatie is en in de USA de spreiding een beetje groter is. Zeven van de acht UK-bars in de lijst bevinden zich in Londen, de overige in Manchester. In de USA vinden we bars uit New York (9), Miami (2) en Chicago (1) terug in de top 100.

Opvallend: Londen en New York steken op vlak van scores Singapore opnieuw voorbij. Vorig jaar werd Londen van de troon gestoten door Singapore. Dit jaar staat New York op #1, Londen op #2 en Singapore op #3.

Mexico City scoort 381 punten een vierde plek. In de vorige jaren was de score van Mexico City steeds gelijk aan de landscore van Mexico, waardoor je kon afleiden dat alle bars uit de lijst zich in de hoofdstad bevonden. Enige uitzondering daarop was in 2016 toen een bar uit de stad Tequila de lijst haalde (nvdr: het geweldige ‘La Capilla’). Anno 2022 komt er opnieuw 1 bar op de radar die zich niet in de hoofdstad bevindt, maar op het Yucatan-schiereiland (Zapote Bar, Playa Del Carmen).

In 2022 vinden we in de top 100 bars uit 41 verschillende steden terug. Dat is vergelijkbaar met 2021 (42) en 2020 (42), meer dan in 2019 (37) en 2018 (40) maar minder dan in de eerste jaren van de uitgebreide top 100-lijst.

Bij de vorige 2 edities jaar zagen we een opmerkelijke stijging van het aantal bars die niét in Londen of New York gevestigd zijn. Dit jaar daalt dit terug lichtjes van 85 naar 83. In de voorgaande jaren (2015-2019) lag dit aantal steeds tussen 70 en 74.

Het is ook belangrijk om te kijken naar de gemiddelde scores. Hierdoor zien we dat Singapore dit jaar wel de meeste bars aanlevert, maar dat ze gemiddeld minder hoog op de lijst staan dan bars uit New York en Londen.

Wat echter helemaal opvalt is dat Barcelona dit jaar waanzinnig goed scoort met een gemiddelde score van 97,33 punten! Het hoogste gemiddelde dat een stad met minstens 3 noteringen ooit haalde in deze lijst. Dat komt omdat Barcelona dit jaar 3 bars telt in de lijst én omdat deze alledrie in de top 10 staan: op #1, #3 en #8. Hiermee mengt Barcelona zich voor het eerst in het debat over welke stad dé cocktailhoofdstad ter wereld is.

TLDR:
De Top 3 van ‘cocktail capitals’ blijft ongewijzigd: Singapore, Londen en New York City en ze staan dichter bij elkaar dan ooit tevoren! Dit zijn de steden waar trends gezet worden die in vele andere steden overgenomen worden. Opvallend is dat Mexico City stilaan aansluit en niet veraf meer zit van een plek in de top 3. Barcelona is binnen Europa een van de steden met de meest bruisende nightlife scenes. Ook hier worden trends gestart, maar de invloed daarvan blijft soms beperkt tot Europa. Denk maar aan de Gin & Tonic-hype (van ~2014-2018), die startte op de Barcelonese terassen en verspreidde zich snel in heel Europa. In de lijst neemt Barcelona maar 3 plaatsen in, maar samen zijn ze wel goed voor 6% van het volledige puntentotaal. Dat is ongezien met ‘slechts’ 3 noteringen.

Bars

Wanneer we inzoomen op de lijst tot het niveau van de bars kunnen we zien wat de sterkste stijgers en sterkste dalers zijn, maar ook wie (op)nieuw in de lijst is en wie uit de top 100-lijst viel. 

De sterkste stijger in de top 100: BKK Social Club (Bangkok)

BKK Social Club (spreek uit: Bangkok Social Club) opende tijdens de pandemie en scheert sindsdien hoge toppen. De stijgt van de 90e naar de 14e plaats in de ranglijst, goed voor 76 plaatsen winst en staat ook voor het eerst in de top 50. BKK Social Club is de bar van het prachtige Four Seasons Chao Phraya hotel. De bar combineert het bruisende stadsleven van Bangkok met de allures van de gouden eeuw van Buenos Aires. Ervaren rot Philip Bischoff ontwikkelde het cocktailmenu en zorgde voor een goed gevulde backbar van maar liefst 4 meter hoog, vol top spirits en artisanale producten. BKK Social Club won op de 50 Best Awards Show ook de prijs voor ‘beste opening’.

De bar ‘Satan’s Whiskers‘ doet wellicht wel een belletje rinkelen bij de afficionados. De Londense cocktailbar staat geregeld in de top 100 lijst (slechts 2x niet) en duikt nu voor het eerst de top 50 binnen: van plaats 73 naar 23, oftewel een stijging van 50 plaatsen.

De sterkste stijger binnen de top 50 is SIPS (Barcelona). Niet te verwarren met gelijknamige bar in Antwerpen, die nu vooral cocktailcatering doet. SIPS, de bar van Simone Caporale, stijgt van plaats 37 naar een plaats op het podium op #3! Voor het tweede jaar op rij is de sterkste stijger een bar uit Barcelona en dit jaar dus 2 Barcelonese bars in de top 3.

De echte kracht van een bar is niet het gebouw of de locatie – al speelt dat zeker mee – maar de mensen achter de bar. Zo zien we wanneer iemand zoals Alex Kratena, Simone Caporale of Erik Lorincz een bar opent, deze meteen hoge toppen scheren in de lijst. Of bars die flink stijgen in de lijst, zoals wanneer Erik Van Beek de crew van ‘Handshake’ vervoegde. Andersom is dat ook zeker van toepassing. Wanneer een bartender, die het hart en de ziel van de bar is, vertrekt kan de bar die hij/zij verlaat soms een diepe val in de lijst doorgaan of zelfs helemaal verdwijnen. Zo voorspel ik alvast voor volgend jaar een diepe val (of verdwijning uit de lijst) voor ‘Two Schmucks’, na het recente vertrek van Moe Aljaff.

Hoogste nieuwkomer in de top 100: Line (Athene)

Line is de nieuwe bar van de heren achter ‘The Clumsies’, de Griekse bar die al jaren een vaste waarde is in de 50Best Bars lijst en in recente jaren zelfs 2x in de top 5 eindigde. Line huist in een industrieel pand en staat helemaal in het teken van duurzaamheid. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met lokale producenten, fermentaten en seizoensgebonden producten. Line maakt haar eigen fruitwijn, bier en ambachtelijk brood. Je mag deze bar volgend jaar nog wat hoger in de lijst verwachten!

Ook vernoemenswaardig is Double Chicken Please (New York), ook een jonge bar en hipper dan hip. Net zoals (onder andere) Tayer + Elementary bestaat ‘DCP’ uit 2 bars. Allebei typisch New Yorks, zichbare baksteen iemand?, maar elk op z’n eigen manier. De front bar is voor de snelle hap – het titulaire broodje ‘dubbel kip’ is de populairste optie – en cocktails van de tap. In de back room vind je een meer typische cocktailsetting, waar de kaart erg gebaseerd is op het culinaire. Zo vind je er onder meer de cocktail op de kaart met de naam ‘Cold Pizza’. DCP stijgt van de 54 naar de 6e plaats en is zo de hoogste nieuwkomer in de top 50.

De hoogste nieuwkomer van vorig jaar ‘Insider Bar’ is verdwenen uit de lijst. Maar niet heel onverwacht, de bar bevindt zich immers in Moscow!

In 2020 schreef ik dat we Alquimico goed in het oog moest houden. In 2021 verdween de bar even uit de top 50 (maar nog wel in de top 100), maar nu schiet de bar omhoog als een raket. Alquimico groeide op enkele jaren uit van een relatief kleine bar met 5 personeelsleden, naar een grote zaak met 3 bars op 3 verschillende verdiepingen en 70(!) personeelsleden. Tijdens de lockdown nam eigenaar Jean Trinh een groot deel van zijn personeel mee naar een boederij enkele honderden kilometers van de bar, om daar maandenlang op het veld te werken. Op deze manier kon hij zijn personeel blijven doorbetalen én ze ondertussen alles leren over farm-to-glass bartending, afgeleid van farm-to-plate koken. Deze filosofie trekt hij nu door in de bar. Alquimico staat dit jaar op #10 in de lijst. En ik verwacht ‘m volgend jaar nog een stukje hoger!

De lijst werd vorig jaar jaar duchtig overhoop gegooid. Veel meer dan de jaren voordien. Dit jaar is het weer meer in lijn met de jaren voordien, met 17 nieuwe bars in de top 100, waarvan er zich 3 in de top 50 nestelen. In 2021 zagen we nog 38 nieuwkomers in de top 100!

Grootste daler: Atlas (Singapore)

Sinds de opening van de bar in 2017 scheerde Atlas hoge toppen. Atlas huist in het Singapore Parkview Square, ook wel eens het ‘Gotham City’-gebouw genoemd, en is een visuele parel. Het grootste aantrekkingspunt is niet de spectaculaire front bar in art-decostijl maar de 15-meter hoge ‘gin toren’ met daarin 700 verschillende gins. Zelfs al ben je geen gin-liefhebber, dan is deze bar een must visit als je in Singapore bent. In 2020 haalde deze bar nog een 4e plek in de 50Best Bars-lijst, in 2022 zakt Atlas weg naar de 67e plaats.

Nog opvallender zijn de bars die volledig uit de lijst verdwenen. Opvallend maar daarom niet onverwacht: Kwãnt (Londen), de bar van Erik Lorincz is namelijk nog altijd gesloten. In 2020 tipte ik Kwãnt voor een plek in de top 5 in 2021. Maar COVID besliste er anders over. De bar bevond zich namelijk in het pand van een restaurant dat de lockdowns niet overleefde, waardoor de lease van het pand niet verlengd kon worden. Sindsdien is Erik Lorincz op zoek naar een nieuwe vaste stek, maar wees er maar zeker van dat die snel terug de top 50 induikt zodra hij die gevonden heeft.

Vorig jaar hadden we nog 2 Russische bars in de top 50, El Copitas (#8) en Insider Bar (#13). Ook niet geheel onverwacht dat we deze bars dit jaar niet weer zien. Dit jaar dus géén Russische bars in de top 100.

Beste re-entry: La Factoria (San Juan)

La Factoria werd opgericht in 2013 en staat sindsdien bekend als de beste cocktailbar van Puerto Rico. Geen stijve bedoening hier, iedereen is welkom en de salsamuziek brengt iedereen in de juiste stemming. Wie er ooit een bezoekje aan brengt: glip achteraan door de houten deur om toegang te krijgen tot de geheime speakeasystyle wijnbar ‘Vino’. In 2021 viel de bar uit de top 100, maar terug op #54.

In de top 100 van 2022 vinden we 14 re-entries, dat zijn er dan weer dubbel zoveel als vorig jaar. 17 nieuwkomers plus 14 re-entries, dan komen we op een refresh rate van 31%. 31 bars die vorig jaar niet in de lijst stonden, maar dit jaar wel.

Trend: De grote hotelbars die enkele jaren geleden – vaak met grote budgetten en/of veel grandeur – steeds goed scoorden in de lijst, maken nu plaats voor de kleinere, hippere conceptuele bars en start-ups, waarin niche-producten (zoals mezcal) en duurzame (seizoensgebonden, lokale, ..) ingrediënten een belangrijke rol spelen.

Totaalscores

Tot slot kijken we op het niveau van de bars naar de totaalscores van de afgelopen 8 jaar. De Londense hotelbar American Bar stond jarenlang op kop in de lijst van totaalscores. In 2019 had American Bar nog een voorsprong van 9 punten op nummer twee in de samengetelde lijst, Connaught Bar. In 2020 zakte American Bar terug naar een 20e stek, waardoor de bar zijn nummer 1 positie in de samengestelde lijst moest afstaan aan Connaught Bar. American Bar is tijdelijk verdwenen uit de top 100 en Connaught Bar stond in 2021 opnieuw op nummer 1. In 2022 zakt Connaught voor het eerst sinds 2016(!) uit de top 5, naar nummer 8.

Als we de scores van de laatste 8 jaren samentellen voor Connaught Bar, dan haalt de bar van Bar Manager Ago Perrone maar liefst 774 punten op een maximum van 800. Oftewel 96,75% van het mogelijke aantal punten. Een daling in percentage ten opzichte van 2021, maar nog steeds een waanzinnig hoge score. Ago Perrone werd dit jaar dan ook beloond met de award voor ‘Industry Icon’.

Velen hadden ‘Tayer + Elementary’, de Londense bar van Alex Kratena en Monica Berg, op de eerste plek verwacht. Tayer strandde echter op de 2e plaats. De nummer 1 uit de lijst dit jaar werd ‘Paradiso‘, de bar die verscholen zit achter een frigo in een pastrami-shop! Het is echter geen verrassing dat deze bar zo hoog in de lijst staat. In de historiek van de lijst zag je de Barcelonese bar, sinds haar intrede in de lijst in 2017, jaar na jaar stijgen.

Employees Only is de enige bar die sinds het ontstaan van de lijst in 2009 elke keer een plaats in de top 50 kon versieren. Connaught Bar doet dat sinds 2010.


(*)Op papier

In de eerste paragraaf zei ik het al: het gaat hier om de beste bars op papier. Wat een bar goed of slecht maakt is heel persoonlijk. Hoe komt zo’n lijst dan tot stand?

De lijst wordt beheerd door William Reed Business Media, een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in business growth. Jaarlijks stellen ze een lijst samen van meer dan 650 voters uit meer dan 50 verschillende landen. De verdeling gebeurt op basis van de impact van de regio op de markt. Zo krijgt Europa bijvoorbeeld meer voters dan Afrika. De lijst van voters is een mix van cocktail & spirits schrijvers, bartenders, brand ambassadors en afficionados. Enkel diegenen die vaak reizen komen in aanmerking om te stemmen. Elke voter mag op 7 bars stemmen, waarvan minstens 2 uit een ander land dan hun eigen land. Er mag enkel gestemd worden op bars die de voter de afgelopen 18 maanden bezocht.

Over het belang en het nut wordt wel eens gediscussieerd. Sommige mensen vinden deze lijst volledig nutteloos, andere gebruiken ‘m al leidraad om te weten welke bars ze moeten bezoeken als ze op reis gaan. Maar wie aandachtig kijkt naar de lijst kan deze top 100 vooral ook gebruiken om trends te spotten en te kijken waar de industrie naartoe evolueert.

Met de data die je uit deze lijsten kan halen, aangevuld met eigen ervaringen, kan je gerichte nadenken over hoe de toekomst van de barscene er zal uitzien. Welke bars en welke steden gaan het volgende jaar beter doen en waarom. Soms zit ik er volledig naast met die voorspelling, soms komen ze pas een jaartje later uit maar vaak zit ik er pal op.

Sinds 2020 heeft COVID-19 en de bijhorende lockdowns een grote impact op de lijst. Ook politieke spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne en strubbelingen in Taiwan, kunnen een invloed hebben op de lijst. Dat maakt het moeilijker om correct landurige trends te zoeken in de lijst zonder extra opzoekwerk naar deze externe factoren. Maar het voordeel is dat dit de lijst eens grondig door elkaar kan schudden en andere bars in de spotlight kan brengen.


Tekst & grafieken: Yannick Van Dyck
Databron: William Reed Business Media “50 Best Bars”

Niets mag zonder expliciete toestemming overgenomen worden uit dit artikel.


One thought on “2022’s Beste cocktailbars

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *